Bez względu na charakter wykonywanej pracy osoby zatrudnione w konkretnej firmie są zobowiązane do przestrzegania ogólnych przepisów i zasad BHP. Kwestia ta dotyczy także, a może nawet i w szczególności osób, które są zatrudnione w firmach sprzątających. Przede wszystkim każda z firm sprzątających powinna zorganizować wszystkim swoim pracownikom szkolenie BHP.

Szkolenie takie jest obowiązkowe i zakończyć powinno się uzyskaniem stosownego zaświadczenia. Każdy nowy pracownik zatrudniany w firmie obowiązkowo powinien przejść szkolenie BHP, nawet jeżeli takowe odbył w poprzednim miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest też to, aby każdego z pracowników wyposażyć w niezbędne narzędzia oraz strój.

W zależności od charaktery wykonywanej pracy jest to fartuch ochronny, rękawice, czepki, maski na twarz i buty ochronne. Brak któregokolwiek z obowiązkowych elementów nie tylko jest naruszeniem przepisów BHP, ale także może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika. Przepisy BHP odwołują się także do zasad wykorzystywania i używania narzędzi pracy.

Zwłaszcza przy obsłudze sprzętów elektrycznych lub innych, wymagających specjalnej obsługi, bardzo ważna jest kwestia właściwej pracy z maszyną. W firmach sprzątających mogą to np. być automaty do mycia podłóg, duże odkurzacze lub maszyny piorące.

O przestrzeganiu zasad BHP należy pamiętać z kilku względów. Nie tylko dlatego iż ich naruszenia mogą zostać zauważone i karalne. Głównym powodem powinna być troska i dbałość o pracowników, którzy w sytuacji niezapewnienia im należytych warunków narażają na niebezpieczeństwo nie tylko swoje zdrowie, ale także i życie.

getbuybox.com zobacz