Utylizacja to nie tylko typowe pozyskiwanie surowców wtórnych. Jak się okazuje, jest to również proces, który prowadzi do zniszczenia powstałych odpadów miejskich. Najważniejszym i najbardziej istotnym w tej kwestii jest oczywiście spalanie, przeprowadzane w specjalnie do tego celu skonstruowanych spalarniach odpadów.

www.lumalamp.pl

Sam proces spalania to różnorodne technologie, które w zależności od zakładu przemysłowego wdraża się podczas termicznego przekształcania odpadów. Choć proces jest zdecydowanie szybszy i łatwiejszy od innych metod utylizacji odpadów, to jednak pojawia się wielu przeciwników tej metody, głównie ze względu na negatywny wpływ emitowanych do powietrza zanieczyszczeń. Jednak z drugiej strony coraz bardziej nowoczesne spalarnie wprowadzają innowacyjne metody, które mają na celu oczyszczanie powstających spalin.

Niemniej jednak, wszystkie instalacje termicznej utylizacji podlegają surowym normom emisyjnym, co powinno choć w małym stopniu uspokoić wszystkich przeciwników.

haik.pl panel szklany do kuchni storczyki