Przede wszystkim wprowadzenie segregacji śmieci ma służyć ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska oraz piętrzeniu się starych śmieci na wysypiskach.

Jednak istnieje jeszcze druga, bardzo ważna kwestia, która ma na celu poprawić jakość utylizacji w Polsce.

Bowiem pozyskiwanie surowców wtórnych z nieselektywnych pojemników znacznie utrudnia ten proces.

Proste czynności wrzucania odpowiednich odpadów do oznaczonych worków oraz pojemników, jest najlepszym sposobem na to, aby je ponownie można było wykorzystać.

Wykorzystanie ich do tego samego pierwotnego przeznaczenia lub zupełnie innego celu, pozwala na ograniczenie zużycia surowców naturalnych, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów.

Dlatego bardzo istotne jest wspomożenie wielu firm specjalizujących się w utylizacji śmieci, właśnie poprzez wprowadzenie prostej zasady segregowania śmieciu już we własnym koszu.

Prosta zasada, bo opiera się na sześciu zasadniczych kolorach według których dokonujemy segregacji.

www.horyzontwrazen.pl