Odpowiednie gospodarowanie odpadami miejskimi to zamierzone działanie, mające na celu uzyskanie jak największej ilości surowców wtórnych. Utylizacja jest zdecydowanie ułatwiona, a cały proces przygotowawczy skrócony, jeżeli do sortowni trafiają selektywne odpady.

Jednak samo odpowiednie segregowanie jest też niezbędnym czynnikiem, który prowadzi do uzyskania czystych i zgniecionych, na przykład butelek. Cały proces utylizacji zmierza do tego, aby jak najbardziej ograniczyć wykorzystanie do produkcji surowców pierwotnych, a tym samym ochronić wszelkie zasoby naturalne.

Jednocześnie przyczynia się do zdecydowanego zmniejszenia powstających odpadów i zalegania ich na już przepełnionych składowiskach. Dlatego stosowany podział na cztery główne grupy, takie jak papier, szkło, plastik oraz metal coraz częściej obejmuje szerszy zakres nadających się do recyklingu odpadów.

Tym bardziej, że wiele z nich nie jest w stanie ulec naturalnemu rozkładowi.

https://deskaprojekt.pl/