Konwojowanie wymaga specjalnych kwalifikacji a także sprzętu i wyposażenia. Jeżeli dana firma ochroniarska jest zainteresowana świadczeniem usług z zakresu konwojowania to musi zaopatrzyć się w niezbędne zaplecze oraz wykwalifikowanych pracowników. Konwojowanie pieniędzy lub też innych wartościowych rzeczy materialnych wiąże się zawsze z dużym ryzykiem, dlatego też od konwojentów wymaga się wielu umiejętności i wysokich kwalifikacji.

Taka osoba przede wszystkim musi mieć kwalifikacje do wykonywania zawodu ochroniarza. Powinna uzyskać nie tylko stosowne pozwolenie i przebyć szkolenia, ale musi także posiadać szereg niezbędnych cech. Przede wszystkim osoba chcąca zajmować się konwojowaniem musi być bardzo sprawna fizycznie, musi mieć dużą podzielność uwagi i analityczny sposób myślenia.

Jednak nie tylko wykwalifikowani pracownicy są niezbędnym elementem do tego, aby firma ochroniarska mogła zacząć zajmować się konwojowaniem. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniego zaplecza sprzętowego i technologicznego. Obowiązkowym elementem są środki ochrony osobistej, w które wyposażony musi zostać każdy z pracowników.

Do takich środków ochrony zalicza się m.in. kamizelka kuloodporna, kominiarka, umundurowanie.

Każdy konwojent musi posiadać także broń palną oraz środki przymusu. Agencja świadcząca usługi z zakresu konwojowania musi posiadać także środki transportu, które mogą posłużyć przy konwojowaniu wartości pieniężnych lub materialnych. Najczęściej są to motocykle lub samochody.

lektor ukraiński geodezja szczecin