Aby systemy alarmowe działały poprawnie i nigdy nas nie zawodziły konieczne jest ich regularne przeglądanie oraz konserwowanie. To bardzo ważne, gdyż czasami pomimo iż wydaje się, że alarm jest całkowicie sprawny, to występują w nim drobne usterki, które mogą przyczynić się do tego, że alarm nie zasygnalizuje niebezpieczeństwa w odpowiednim momencie. Przegląd i konserwacje alarmów powinny być prowadzone regularnie, najlepiej w odstępach co kilka miesięcy. Konserwacje należy przeprowadzać jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Podczas rutynowej konserwacji instalacji alarmowych sprawdza się sprawność danego systemu – czy poprawnie reaguje on na oznaki zagrożenia (np. Czy alarm przeciwpożarowy wyczuwa zadymienie pomieszczenia).

Przy konserwacji instalacji alarmowych bardzo ważne jest to, jaka firma dokonuje przeglądu alarmu. W większości przypadków jest tak, że firma która montowała system alarmowy wykonuje też rutynowe przeglądy systemów. Jest to usługa płatna. Warto jednak już przy montażu systemu alarmowego dowiedzieć się, czy z usług danej firmy będzie można korzystać także w przypadku chęci przeprowadzenia konserwacji alarmu. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że firma nie świadczy usług z tego zakresu to należy poszukać innej, jednak powinna być to firma sprawdzona i rzetelna. Fachowość firmy przeprowadzającej przeglądy i konserwacje alarmów jest bowiem niezmiernie ważna, gdyż nawet jej najmniejsze niedopatrzenie może nieść za sobą przykre konsekwencje.