Aby zatrudnić się w agencji ochrony i pracować w niej jako ochroniarz konieczne jest przejście standardowej rekrutacji. Oczywiście w zależności od wymogów konkretnej firmy ochroniarskiej rekrutacja taka może się różnić i być mniej lub bardziej złożona, jednak we wszystkich przypadkach przed kandydatem stawiane są pewne określone z góry wymagania.

Przede wszystkim kandydat na ochroniarza musi być osobą pełnoletnią, czyli zgodnie z polskim systemem prawa musi mieć ukończone 18 lat. Osoba taka musi także być niekaralna, co w momencie zatrudniania musi pisemnie poświadczyć.

Kandydat na ochroniarza musi być także w dobrym stanie zdrowotnym – chodzi tutaj zarówno o zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Musi być także sprawny i wysportowany.

W zależności od charakteru konkretnego stanowiska ochroniarskiego od kandydata wymaga się tez szereg innych, dodatkowych umiejętności. Często wymaga się np.

określonej postury i wzrostu, opanowania oraz gotowości do szybkiego działania. Podczas rekrutacji na pracownika ochrony nie sprawdza się od kandydata umiejętności praktycznych.

Przyszły pracodawca może natomiast poprosić o zaświadczenia referencje z poprzednich miejsc pracy. Warto jest zatem zawsze prosić o taki dokument po zakończeniu pracy.

Często zdarza się też tak, że po zakończeniu rekrutacji kandydaci muszą przejść jeszcze dodatkowe szkolenia, które mają ich lepiej przygotować do pracy w zawodzie. Szkolenia takie są finansowane przez firmę, w której kandydat się zatrudnia.